Dzień: 26 kwietnia 2021

Leczenie

Jak przebiega test na ustalenie ojcostwa?

Testy na pokrewieństwo wykonuje się w wypadku pojawienia się wątpliwości co do stosunków rodzinnych. Zazwyczaj dokonuje się tego typu badań na wniosek sądu w czasie sporów natury rodzinnej lub indywidualnie, na wniosek jednej ze stron, ale za zgodą obojga rodziców, w tym również potencjalnego ojca. Wykonywanie testów na ojcostwo zawsze budzie pewne etyczne kontrowersje, które dotykają […]

Read More