ลอนดิเน่ เดอ ว็องต์ นางแอ่นแห่งสายลม เล่ม 1 ภาค ปลดปล่อยจิตวิญญาณแห่งธาตุน้ำ Sherry Blossom

ISBN:

Published: March 2012

Paperback

500 pages


Description

ลอนดิเน่ เดอ ว็องต์ นางแอ่นแห่งสายลม เล่ม 1 ภาค ปลดปล่อยจิตวิญญาณแห่งธาตุน้ำ  by  Sherry Blossom

ลอนดิเน่ เดอ ว็องต์ นางแอ่นแห่งสายลม เล่ม 1 ภาค ปลดปล่อยจิตวิญญาณแห่งธาตุน้ำ by Sherry Blossom
March 2012 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 500 pages | ISBN: | 8.54 Mb

บนแผนดินทีผูคนทุกขทรมานจากการกดขีของปีศาจราย ลอนดิเน นักปราบปีศาจสาวปรากฏตัวและบุกเขาไปทาทายเหลาปีศาจทีปลอมเปนกษัตริย ครอบงำประเทศตางๆ ปีศาจเหลานันจึงยอนแผน หลอกใหมนุษยใตอาณัติของตนออกตามลานักปราบปีศาจเสียเอง ทวาอินดีเวีย ปีศาจแหงความริษยา วางแผนเพืMoreบนแผ่นดินที่ผู้คนทุกข์ทรมานจากการกดขี่ของปีศาจร้าย ลอนดิเน่ นักปราบปีศาจสาวปรากฏตัวและบุกเข้าไปท้าทายเหล่าปีศาจที่ปลอมเป็นกษัตริย์ ครอบงำประเทศต่างๆ ปีศาจเหล่านั้นจึงย้อนแผน หลอกให้มนุษย์ใต้อาณัติของตนออกตามล่านักปราบปีศาจเสียเอง ทว่าอินดีเวีย ปีศาจแห่งความริษยา วางแผนเพื่อจะได้เป็นผู้กำจัดลอนดิเน่ด้วยตนเอง หล่อนสาปให้เจ้าหญิงที่ตนส่งออกไปตามล่าต้องตายหากไม่กลับมาที่อาณาจักรให้ทันเวลา ลอนดิเน่กับเจ้าชายและนักล่าจากประเทศอื่นๆ ซึ่งรู้ตัวแล้วว่าตนถูกหลอกใช้ จึงร่วมมือกันปราบอินดิเวีย คลายคำสาปให้เจ้าหญิง และปลดปล่อยอาณาจักรนั้นจากเงื้อมมือนางปีศาจEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ลอนดิเน่ เดอ ว็องต์ นางแอ่นแห่งสายลม เล่ม 1 ภาค ปลดปล่อยจิตวิญญาณแห่งธาตุน้ำ":


sunanta.pl

©2013-2015 | DMCA | Contact us